Google AdS

Google Ads (เดิมคือ Google AdWords และ Google AdWords Express) เป็นโซลูชันการโฆษณาออนไลน์ที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของตนบน Google Search, YouTube และเว็บไซต์อื่นๆ ทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Google Ads ยังช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเลือกเป้าหมายเฉพาะให้กับโฆษณา เช่น เพิ่มจำนวนการโทรหรือการเข้าชมเว็บไซต์ได้อีกด้วย ผู้ลงโฆษณาที่มีบัญชี Google Ads จะกำหนดงบประมาณและการกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งเริ่มต้นหรือหยุดโฆษณาได้ทุกเมื่อ

MORE ABOUT US
แพคเกจ G-AD1
฿4,000/เดือน
Title
Title
Title
Title
แพคเกจ G-AD2
฿8,000/เดือน
Title
Title
Title
Title
แพคเกจ G-AD3
฿12,000/เดือน
Title
Title
Title
Title